Persberichten

AA
Autofabrikanten krijgen opnieuw een vergunning voor vervuiling


De Europese autofabrikanten krijgen na een eerste uitstel van bijna 10 jaar opnieuw uitstel voor de naleving van een wet uit 2007 rond de uitstoot van stikstofdioxiden (NOX). "Dat is de trieste realiteit na de stemming vandaag in plenaire over het door ons ingediende bezwaar tegen foutmarges voor uitstootnormen bij autotesten op de weg. Het betekent dat gezondheidswetgeving wordt herschreven naar de behoeften van de auto-industrie. En het komt de facto neer op het legaliseren van fraude door de Europese volksvertegenwoordigers. Vooral de christendemocraten van Ivo Belet moeten zich diep schamen, maar wellicht wordt het eerder een glas champagne bij de Europese autolobby van ACEA," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).  

De EU-lidstaten kwamen eind oktober tot een compromis dat de facto sjoemelsoftware overbodig maakt. "Met de voorgestelde foutmarges hoef je niet meer te frauderen: het zou een gelegaliseerde verdubbeling van de nu geldende NOx-uitstoot betekenen tot 2021." De Groenen tekenden met andere collega's verzet aan tegen dit compromis en kregen daarvoor de steun van de milieucommissie. Vandaag verwierp een nipte meerderheid helaas het besluit van de milieucommissie.(1)

Staes vraagt zich af wat Belet & co nog gaan doen in de met veel moeite verkregen parlementaire onderzoekscommissie, die binnenkort in het EP van start gaat: "Gaan hij en anderen daar echt nog met een serieus gezicht kritische stellen vragen aan de autofabrikanten en Europese ambtenaren over de autolobby die wetgeving mee schrijft? Dat is na de stemming vandaag nog weinig geloofwaardig."

Bovendien ging het EP vandaag ook mee akkoord met het feit dat in 2007 democratisch overeengekomen wetgeving, nu opzij wordt geschoven door technische maatregelen rond foutmarges, die werden beslist in een technische commissie door anonieme ambtenaren. Staes: "Het is bizar dat lidstaten zich verschuilen achter het argument dat dit slechts een technische uitwerking is. Het is overduidelijk een politiek besluit en doet de geloofwaardigheid van de politiek geweld aan."

Staes wijst er op dat deze stemming geen deugd doet aan de geloofwaardigheid van het EP, maar dat de échte verliezers al die honderdduizenden burgers zijn met luchtwegenziekten en ademhalingsproblemen: "De verliezers zijn al die steden en hun stedelingen die worstelen met de luchtkwaliteit. Burgemeesters van onder andere Kopenhagen, Parijs en Madrid hadden deze week de Europarlementsleden opgeroepen het compromis van de lidstaten te verwerpen. De problematiek is namelijk het grootst in de steden. Ook Testaankoop, Kom op tegen Kanker en andere Belgische organisaties riepen volksvertegenwoordigers op om voor de volksgezondheid te stemmen. Helaas."

De Europese Commissie probeerde het Europees parlement nog te sussen met een aantal verzoeningsmaatregelen. Zo kwam de Commissie afgelopen week met een nieuw voorstel voor de keuring van auto's bestemd voor Europese wegen. Staes: "Een degelijk voorstel waar we wat mee kunnen, maar de onderhandelingen met de lidstaten moeten nog beginnen. De kans is groot dat op zelfde wijze ook die wetgeving verwatert."

 

(1) Het besluit om een RDE test in te voeren werd al in mei genomen. De stemming vandaag ging over in hoeverre de autofabrikanten de wettelijke norm van 80 milligram/km moeten naleven. De lidstaten willen volgens hun besluit van 28 oktober toestaan dat zij die norm nog tot 2021 mogen overschrijden met 110% en nadien met 50%. De milieucommissie van het EP verwierp dit in december en riep de Europese Commissie op om in april 2016 met een nieuw RDE voorstel te komen, zonder absurde ontsnappingsmethoden voor autofabrikanten. De 'objection' van de milieucommissie had een absolute meerderheid van de plenaire nodig.

 

De stemming was: 317 voor de objection, 323 tegen en 61 onthoudingen.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?