Persberichten

AA
Akkoord voor financiering van Europese politieke partijen
Nelly Maes pleitte voor zo laag mogelijke toegangscriteria teneinde de publieke financiering van Europese politieke partijen niet voor te behouden aan de grotere gevestigde politieke partijen maar ook open te stellen voor de kleinere. Zo kunnen vrij nieuwe en groeiende partijen op voet van gelijkheid mee het debat voeren in Europa. De regionalisten waren voorstander van het oorspronkelijk Commissievoorstel waarbij een Europese politieke partij over vertegenwoordigers in nationale of regionale parlementen in tenminste 5 lidstaten moet beschikken. Uiteindelijk hebben zij zich achter een compromisvoorstel geschaard dat het criterium van 1/3 van de lidstaten, zoals voorgesteld door de parlementscommissie Constitutionele zaken, vervangt door een regeling die eerst blijft steunen op 5 lidstaten om vervolgens na de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice en na uitbreidingen over te stappen op het criterium van ¼ van de lidstaten. Nelly Maes en Bart Staes betreuren dat hun amendementsvoorstellen inzake een grotere transparantie en controle op de herkomst en het gebruik van de EU-financiering niet werden aanvaard , in het bijzonder door de tegenstand van de Europese christendemocraten. Hun amendementen voorzagen uitdrukkelijk in een verbod van giften door bedrijven aan Europese politieke partijen ten einde Amerikaanse toestanden van beleidsbeïnvloeding zoals die nu blijken onder President Bush te voorkomen. Doordat toch amendementen van andere fracties, die ook gericht waren op een grotere transparantie werden aangenomen, hebben zij uiteindelijk het advies toch mee goedgekeurd.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?