Persberichten

AA
Akkoord verbetert aanpak probleembanken maar neemt zorg over apart verdrag niet weg
Failliet gaande banken mogen niet langer gered worden ten koste van belastingbetalers. Dat is een belangrijke meerwaarde van het akkoord dat de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers vanmorgen bereikten over een Europees bankenresolutiemechanisme. Dankzij het parlement is de besluitvorming over de aanpak van probleembanken verbeterd. Groen is echter bezorgd over het aparte verdrag waarop het Europees bankenresolutiefonds is gebaseerd.

"Snelle en meer efficiënte besluitvorming over het saneren of sluiten van een bank die dreigt om te vallen, is essentieel om te voorkomen dat de kosten hiervan uit de pan swingen en ten koste gaan van belastingbetalers en gewone spaarders," stelt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen. "De onderhandelaars van het Europees Parlement hebben op dit punt duidelijke verbeteringen weten af te dwingen van Eurogroep voorzitter Dijsselbloem, De Duitse minister van Financiën Schäuble en de andere ministers van Financiën."

Het Europees bankenresolutiefonds, dat de komende jaren met bijdragen van de banken en leningen gevuld wordt, is een onmisbaar onderdeel van de reeds gecreëerde bankenunie. Onder druk van de Duitse regering wordt nu een apart verdrag gesloten over de financiering van dit fonds. Staes heeft grote twijfels over dit verdrag. "Is het juridisch houdbaar om zaken buiten het EU-kader om te regelen, die eigenlijk ook daarbinnen geregeld kunnen worden? Wordt het een gewoonte van de nationale regeringen om de geëigende Europese besluitvormingsprocedures, met hun ingebouwde checks and balances, te omzeilen? Daarover moet snel duidelijkheid komen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?