Persberichten

AA
Akkoord over bankenunie: meer greep op Europese banken

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de ministers van Financiën zijn vandaag tot een akkoord gekomen over het Europese bankentoezicht. Het Duitse Groene Europarlementslid Sven Giegold leidde de onderhandelingen namens het Europees Parlement en zorgde voor meer democratische controle op de nieuwe toezichtstaken van de Europese Centrale Bank. Groen is tevreden met het akkoord en wil dat de EU-lidstaten nu snel de noodzakelijke vervolgstappen zetten.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Een bankenunie met scherp Europees toezicht kan voorkomen dat een te slap functionerend nationaal bankentoezicht in Spanje, Cyprus of België de hele eurozone in gevaar brengt. Alleen door het toezicht op Europees niveau te organiseren, krijgen we meer grip op de banken, die de Europese economie nu al jaren gegijzeld houden. Toezicht is niet dé mirakel oplossing maar een belangrijke bouwsteen voor een meer stabiele financiële sector."

Dankzij de inzet van de Europese Groenen is het gelukt om democratische controle op het bankentoezicht door de Europese Centrale Bank te versterken (1). De ministers gingen akkoord met nieuwe bevoegdheden voor het Europees Parlement en nationale parlementen. Zo mogen de nationale parlementen de Europese toezichthouder ter verantwoording roepen en het Europees Parlement krijgt ook het enquêterecht. Ook moet het Europees Parlement de benoeming van de personen die het Europese toezicht gaan leiden mede goedkeuren.

Staes: "De Europese Centrale Bank is onafhankelijk in haar monetaire beleid. Maar dat mag er niet toe leiden dat haar nieuwe toezichtstaken zonder enige democratische controle blijven. Dat heeft mijn collega Giegold gelukkig voorkomen."

Groen benadrukt dat de Europese Bankenunie hiermee zeker niet af is. "Een Europees mechanisme om te grote banken in problemen te ontmantelen, sterkere kapitaalbuffers voor banken en een Europees deposito-garantiestelsel zijn onmisbaar om voorgoed een einde te maken aan de schade die Europese probleembanken aan de economie toebrengen. Het getreuzel daarmee moet afgelopen zijn", aldus Staes.

(1) Wegens juridische redenen werden vandaag de details overeengekomen met betrekking tot de precieze bevoegdheden van het Europees Parlement over het toezicht op de ECB. Dat toezicht wordt gegoten in een inter-institutioneel akkoord dat vandaag werd overeengekomen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?