Persberichten

AA
Akkoord bankenunie welkom, maar EP moet toezien op waterdichte regelgeving

Het akkoord over oprichting van een Europese bankenunie is goed nieuws voor een meer stabiele eurozone en Europese unie, maar in de nu volgende onderhandelingen met de ministers van Financiën en de Europese Commissie, zal het Europees Parlement goed moeten waken over een waterdicht regelgevend kader. Dat stelt Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

“De overeenkomst die vandaag in de vroege uurtjes werd bereikt, betekent een zeer welkom einde aan de maandenlange onenigheid tussen de Europese lidstaten over de noodzakelijke bankenunie. Mijn Duitse collega Sven Giegold, tevens rapporteur namens het EP, wees er op dat de positie van het EP twee weken geleden werd vastgelegd na een stemming in de parlementaire commissie Economie en Financiën . Vanaf nu zullen Parlement en Raad onderhandelen en zullen we zien hoe serieus de ministers van Financiën het menen met waterdicht toezicht op minstens drie banken per lidstaat en op alle grootbanken met een balans van meer dan 30 miljard euro.”

Het Europees Parlement zal er in die onderhandelingen dus strikt op moeten toezien dat de uiteindelijke Europese regelgeving niet van in het begin wordt uitgehold door allerlei uitzonderingen en achterpoortjes. Staes: “Nog niet alle details van het akkoord van vandaag zijn duidelijk, maar het is vooral cruciaal dat elk toezicht op het bankwezen echt Europees is. Dit is van belang om te ontsnappen aan de voorkeursbehandelingen en zwak toezicht, die grote systeembanken jarenlang hebben gekregen van nationale autoriteiten. Dat was een van de oorzaken van de miserie waarin we nu zitten. Europees toezicht betekent niet alleen geen uitzonderingen, maar vooral ook dat die nieuwe toezichthouder onder de vleugels van de ECB voldoende expertise en middelen krijgt. Daarom stelde het EP voor om binnen de ECB een klein toezichtsorgaan op te richten, dat bestaat uit experten met een Europees mandaat in plaats een nationaal mandaat.“

Het EP gaat de onderhandelingen in met de politieke wil om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen, maar dat zal alleen lukken als ook de Raad bereid is compromissen te sluiten.

Een gedetailleerd overzicht van de goedgekeurde positie van het Europees Parlement vindt u hier.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?