Persberichten

AA
Aanpak belastingontwijking moet prioriteit krijgen van regeringsleiders

De Europese Commissie presenteerde vandaag een actieplan tegen belastingfraude en belastingontwijking. De Commissie schat dat overheden in de EU hierdoor jaarlijks 1000 miljard euro mislopen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Dit maatschappelijk probleem moet prioriteit krijgen in de aanpak van de economische crisis en dat kan alleen in Europees verband."

Staes: "Bedrijven spelen landen tegen elkaar uit. Dat veroorzaakt bijvoorbeeld competitie tussen landen om belastingen zo laag mogelijk te houden. Hetgeen er weer toe leidt dat sommige van de grootste bedrijven ook in België minder een één procent belasting betalen. Alleen met meer Europese samenwerking op belastinggebied, kan er een einde komen aan de situatie waarin bedrijven de gaten tussen nationale belastingwetten gebruiken om aan belastingheffing te ontkomen. Hoewel vaak semilegaal, is dit moreel niet te verantwoorden. Deze praktijken kosten miljarden die juist nu hard nodig zijn om de schuldencrisis op een eerlijke manier te overwinnen, om de economie richting duurzaamheid te transformeren en om mensen aan jobs te helpen."

De Europese bevoegdheden zijn zwak op het terrein van belastingwetgeving. Landen hebben tot nu toe weinig voortgang gemaakt bij het dichten van de gaten in en tussen de nationale belastingstelsels. De Europese Commissie stelt nu een actieplan voor waarmee landen aan de slag kunnen. Daarin staat onder meer de oproep om één Europese definitie van belastingparadijzen te hanteren, die strikter is dan de internationale 'grijze lijst' van de OESO. Ook stelt roept het actieplan landen op om belastingverdragen met landen buiten de EU te herzien, waarmee het onmogelijk wordt om in geen van beide landen belasting te betalen.

Staes: "De Europese groenen ijveren al lang voor de aanpak van belastingparadijzen. Dit plan van de Commissie is dus welkom, maar niet voldoende. Het is bizar dat in het plan het woord "belastingparadijs" vermeden wordt, hoewel men ze wel wil aanpakken. Niettemin, een gezamenlijke aanpak richting belastingparadijzen buiten de EU zou al een stap vooruit zijn. Maar het hangt af van de wil van nationale overheden om hier ook echt werk van te maken. Ik moet nog zien of landen als Nederland en Luxemburg, zich gaan inspannen voor een effectieve Europese definitie van belastingparadijzen met bijbehorende zwarte lijst. Bovendien ontbreekt er in het actieplan het nodige, zoals de verplichting voor alle internationaal opererende bedrijven om transparant te rapporteren over hun belastingafdrachten in de landen waar ze actief zijn."

Groen wil dat deze kwestie veel hoger op de politieke agenda wordt geplaatst en met zwaardere instrumenten wordt aangepakt. Staes: "We moeten echt af van de trage vooruitgang in de aanpak van belastingontwijking. Als we de toekomst van de economische en monetaire unie bespreken moet dit in het centrum van de discussie komen. De eerste gelegenheid is al volgende week, tijdens de Europese top."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?