Persberichten

AA
3,5 miljard vrijgemaakt voor de meest hulpbehoevenden in Europa

Straks stemt het Europees Parlement over het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, is tevreden met de bereikte onderhandelingen. “Dit akkoord garandeert continuïteit in voedselbedelingsprogramma’s voor de minst bedeelden, en maakt tegelijk de kans op sociale inclusie van de meest hulpbehoevenden groter door bijkomende maatregelen. Bovendien is meer geld uitgetrokken dan aanvankelijk gevraagd, nl. 3,5 miljard euro.”

Het Fonds bouwt verder op de ervaringen van het vroegere EU-programma “Hulp aan de meest behoeftigen” uit 1987, dat afliep eind 2013.
Staes: “Niet alleen is met dit nieuwe fonds de continuïteit verzekerd van de voedselhulp, het toepassingsgebied is ook verruimd. Zo kunnen projecten die mensen helpt gebruik te maken van sociale diensten, zoals het vinden van een degelijke woning, programma’s voor sociale integratie of hulp bij budgetbeheersing en schuldbemiddeling in aanmerking komen voor financiering. De besteding van deze middelen zal bovendien gebeuren in nauwe samenwerking met bestaande armoedeverenigingen.”

Sinds zijn oprichting is het programma een belangrijke ondersteuning voor organisaties die voedselhulp verstrekken.
“Ook dat deel van het programma is scherper gesteld, en wel dankzij de Groenen. Het gaat niet langer alleen over de bedeling van voedsel(overschotten), maar ook programma’s voor het ophalen, vervoeren, opslaan en verdelen van (geschonken) voedsel kan nu uit deze pot betaald worden. Hierdoor zal het weggooien van perfect eetbaar voedsel drastisch verminderen en zullen voedselbanken minder afhankelijk zijn van Europese voedselhulp.”

In 2011 kreeg bijna 19 miljoen mensen hulp in het kader van dit programma. Het aantal lidstaten dat deelnam is gestegen van 9 in 2001 tot 20 in 2012, waaronder een aantal lidstaten (bijvoorbeeld Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) dat aanvankelijk niet langer aan het programma wilde deelnemen. Afgezien van een aantal kleinschalige door de EU gesteunde, sociaal experimenterende projecten, is het programma "Hulp aan de meest behoeftigen" momenteel het enige EU-programma dat zich richt op mensen in de marge van de samenleving.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?