Persberichten

AA
100 000 woningen isoleren per jaar zorgt voor groene jobs in de bouw

Op de openingsdag van Batibouw (26/2) vraagt de bouwsector aan de Vlaamse regering meer investeringen in infrastructuur. Daarbij denken ze vooral aan nieuwe verkeersinfrastructuur (autosnelwegen, maar ook spoorwegen) en nieuwe sportinfrastructuur (nieuwe voetbalstadions). Ook Groen! is bezorgd over het behoud van de tewerkstelling in de bouw maar kiest voor een duurzamere aanpak. Groen! wil dat de overheid in de eerste plaats investeert in de renovatie en isolatie van onze woningen en overheidsgebouwen. 100.000 woningen ecologisch renoveren per jaar, zorgt voor het behoud van de 170 000 jobs in de bouwsector en halveert bovendien de energiefactuur én de CO2-uitstoot van 100.000 gezinnen. De bouwsector kan best dit project meenemen in haar vraag aan de overheid.

Bart Staes: “De grootste uitdaging voor de bouwsector vandaag is het energiezuinig maken van ons woningenbestand. Op Batibouw zal er opnieuw veel aandacht zijn voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Zeer goed, maar als de bouwsector morgen vraagt aan de Vlaamse regering om de lat inzake isolatie en energie-efficiëntie hoger te leggen, dan kunnen er veel jobs in de bouw groen ingevuld en behouden blijven en kunnen er zelfs jobs bijkomen.”

Daarnaast kunnen infrastructuurwerken ook werkgelegenheid creëren, maar dan moet de Vlaamse overheid zonder omwegen kiezen voor duurzame vervoersoplossingen: een versnelling van het investerinsgprogramma voor spoorwegen, lightrailverbindingen en een vertramming van middelgrote steden in Vlaanderen, comfortabele fietsroutenetwerken en de uitbouw van een net van elektrische wagens en laadstations op groene stroom. Daarnaast zijn verdere investeringen nodig in verkeersveiligheid (niet alleen zwarte punten aanpakken, maar het ontstaan van nieuwe zwarte punten voorkomen). Jaarlijks sterven in ons land immers nog steeds 32 kinderen op onze wegen. De bestaande wegen hebben bovendien dringend nood aan een beter onderhoud.

Ten slotte steunen we de bouw van nieuwe voetbalstadions. Maar onder duidelijke voorwaarden. We geloven eerder in de renovatie van stadions in de stad, dan in nieuwe stadions ver buiten de stad en ten koste van open ruimte. We willen niet dat de bouw van sport- of voetbalinfrastructuur misbruikt wordt door projectontwikkelaars om nieuwe shopping centra in te planten. En we willen best wel mee dromen met Alain Courtous van een WK in de Benelux in 2018, maar we willen daarvoor geen overgedimensioneerde stadia bouwen, die nadien onvoldoende publiek kunnen aantrekken. De plannen voor superstadia in Loppem of Schaarbeek ziet Groen! niet zitten.

Bart Staes: “Groen! trekt de Vlaamse verkiezingen in met de Groene New Deal. Daarmee wordt een groot maatschappelijk project bedoeld waarbij de overheid met het middenveld en de burger een contract sluit om volop in te zetten op projecten die ons op een duurzame manier voorbereiden op de toekomst. Hernieuwbare energie en innovatie zijn kernprojecten, maar evenzeer versneld onze woningen renoveren en isoleren, ten volle inzetten op het openbaar vervoer en onze open ruimte niet nodeloos aansnijden.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?