Persberichten

AA
(06/06/07) G8 - Bindend akkoord in VN-verband!

"Met de hoge verwachtingen die rond de huidige G8-top werden en worden geschapen, zal het niet voldoende zijn om met een inhoudsloze verklaring op de proppen te komen. Dat zou pas een echte stap terug betekenen voor alle inspanningen die nu al gedaan zijn om een verdere opwarming van de aarde te voorkomen." Dat zegt Bart STAES, Europees parlementslid voor Groen!.

Er zijn volgens Groen! twee minimale doelstellingen. De opwarming moet gelimiteerd worden tot maximaal 2 °C en in de meest vervuilende landen moet er tegen 2020 een vermindering zijn van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 30%. "Alles wat minder is, is een weinig meer dan een belediging van de academische wereld en betekent een enorme stap terug voor de rest van de wereld," meent Staes. "Het zullen immers de minst ontwikkelde landen zijn die de dupe worden van een slecht akkoord. Zij ondervinden als eerste de negatieve gevolgen van de opwarming."

Het plan dat Merkel nu voorlegt volstaat niet. Zij beweert dat een vermindering met 50% van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen 2050 voldoende is om de opwarming onder de 2 °C-grens te houden. "Het is moedig dat ze een relatief ambitieus plan voorlegt, maar het stemt niet overeen met de huidige wetenschappelijke stand van zaken," zegt Staes. "Om de temperatuurstijging binnen een grens van de 2 tot 2,4 °C te houden is wereldwijd tegen 2050 een vermindering van uitstoot nodig die ligt tussen de 50 à 85%. In de geïndustrialiseerde landen gaat het dan om zowat 90%. Dat verzin ik niet zelf. Dat zijn bevindingen van enkele duizenden wetenschappers. Het kan niet dat die allemáál onzin verkopen."

Volgens Staes en de Europese Groenen is de enige manier om de globale bedreiging van de opwarming tegen te gaan een bindend akkoord in VN-verband. "Daar gaat het om. De G8-leiders moeten de VN erkennen en niet mee opgaan in een mistgordijn van vage verklaringen van leiders als Bush over 'toekomstige gecoördineerde acties' buiten het VN-kader. Er moeten bindende doelstellingen en deadlines komen voor geïndustrialiseerde landen. Alleen zo kunnen gezamenlijke engagementen worden nagekomen. Ook de EU moet hier het been stijf houden."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?