Persberichten

AA
(05/10/07) Tankkaarten Total - Parlement en Commissie moeten contract ontbinden

Onder het motto dat vele kleintjes een grote maken, vraagt Europees parlementslid Bart STAES (Groen!) aan zes aan de EU gerelateerde instellingen & organisaties om het contract met Total voor hun dienstwagens op te zeggen. Daarmee kan de EU aangeven dat het haar menens is met haar voornemen om Birma (Myanmar) de wacht aan te zeggen in verband met het naleven van de mensenrechten. "Gezien een meerderheid van de leden van het EP vraagt voor economische sancties, is het niet meer dan normaal dat ze ermee akkoord zullen gaan het contract tussen Total en het Parlement ontbinden," vindt hij.

De zes instellingen/organisaties die naar de pomp trekken met een Total-tankkaart zijn:
- het Europees Parlement (Brussel)
- de Europese Commissie
- het Europees Hof van Justitie (Luxemburg)
- de Europese Rekenkamer (Luxemburg)
- het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen (Luxemburg)
- het Vertaalbureau van de Organen van de Europese Unie (Luxemburg)

In een brief (zie verder) maakt hij hen duidelijk dat het Parlement in zijn resolutie van 27 september jl. vraagt voor economische sancties (art. 7). "Dit is een belangrijke boodschap, maar we hoeven niet te wachten op de Raad," zegt Staes. "In 2005 is er een overeenkomst gesloten tussen de zes en Total met betrekking tot de brandstof voor de officiële dienstwagens. Dit is in het licht van de recente ontwikkelingen in Birma niet langer houdbaar."

Artikel I.10 van het contract (nr. 01/2005/OIL) stelt dat elke partij de overeenkomst kan ontbinden zónder verplichting tot schadevergoeding, op voorwaarde dat de andere partij minstens zes maanden op voorhand op de hoogte wordt gesteld.

"De Europese volksvertegenwoordigers hebben in het verleden reeds meerdere malen opgeroepen tot het herstel van de democratie in Birma. Wij kunnen de Birmanen een extra hart onder de riem steken door Total op deze wijze te boycotten. Het zal in eerste instantie het militaire bewind zijn dat hiervan de gevolgen ondervindt."

***

Brussel, 5 oktober 2007

Aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Rekenkamer en het Hof van Justitie
Aan de directeurs-generaal van het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen en het Vertaalbureau van de Organen van de Europese Unie

Betreft: boycot de steun van TotalFina aan de Birmaanse dictatuur

Geachte Dames, Heren,

De olie-, gas- en mijnbouwsector is van levensbelang voor de militaire dictatuur in Birma (Myanmar). Terwijl de junta de brandstofprijzen voor de gewone Birmanen verdubbelde, financiert ze haar repressief bewind met de stijgende exportinkomsten uit onder andere olie en gas. Voor de exploitatie van die bodemrijkdommen rekent ze op investeringen van buitenlandse ondernemingen.
Volgens sommige bronnen levert de aanwezigheid van Total in Birma de junta jaarlijks honderden miljoenen dollar op.

De legitieme, maar zwaar onderdrukte winnaar van de democratische verkiezingen uit 1990, de NLD en diens leidster Aung San Suu Kyi, roepen bedrijven - in het bijzonder Total - al gedurende jaren op om geen zaken meer te doen met het regime omdat deze de militaire junta in praktijk versterken.

In haar Resolutie van 27 september 2007 over Birma roept het Europees Parlement de Raad op om een gecoördineerd pakket van aanvullende maatregelen voor te bereiden. Het gaat onder meer om gerichte economische sancties. Die kunnen tegen het Birmaanse regime worden genomen als dat geweld gebruikt en niet reageert op de oproep om de democratie te herstellen.
Dit is een belangrijke boodschap, maar we hoeven niet te wachten op de Raad.
Het wordt hoogtijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Het voorkomen van nieuwe investeringen van Total in Birma voorkomt nieuwe dwangarbeid, andere schendingen van de mensenrechten en schade aan natuur en milieu.

Ook u kan aan Total en de dictatuur in Birma een duidelijk signaal geven.

Navraag bij de bevoegde diensten maakt immers duidelijk dat er in 2005 een overeenkomst is gesloten tussen uw instelling/organisatie en Total met betrekking tot de brandstof voor de officiële dienstwagens (tankkaarten).
Dit is in het licht van de recente ontwikkelingen in Birma niet langer houdbaar.

De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (ILO) heeft in 2000 in een historische resolutie iedereen met economische betrekkingen in Birma formeel verzocht deze 'te herzien' vanwege de massale dwangarbeid (deels gerelateerd aan buitenlandse investeringen, waaronder in de olie-industrie, aldus de ILO). Deze resolutie werd algemeen beschouwd als een oproep tot economische sancties.
In zowel België als Frankrijk zijn in de afgelopen jaren rechtszaken door Birmaanse slachtoffers van dwangarbeid aangespannen tegen Totals economische activiteiten in Birma.
Gezien er vandaag nog steeds schendingen van de mensenrechten zijn in Birma, wil ik u met aandrang vragen het contract met Total te verbreken opdat Total zich zou terugtrekken uit het land. Zo wordt de druk op de heersende dictatuur opgevoerd om de democratie te herstellen.

Artikel I.10 van het contract (nr. 01/2005/OIL) stelt dat elke partij de overeenkomst kan ontbinden zónder verplichting tot schadevergoeding, op voorwaarde dat de andere partij minstens 6 maanden op voorhand op de hoogte wordt gesteld.

De Europese volksvertegenwoordigers hebben in het verleden reeds meerdere malen opgeroepen tot het herstel van de democratie in Birma. Wij kunnen de Birmanen een extra hart onder de riem steken door Total op deze wijze te boycotten. Het zal in eerste instantie het militaire bewind zijn dat hiervan de gevolgen ondervindt.

Ik durf hopen op een positief gevolg,

Met mijn meest oprechte groet,

Bart Staes - EP-lid voor Groen! (Groenen/EVA)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?