Persberichten

AA
(05/09/07) Mega/Giga/Monster - EP gaat voor 60.000 kilo op de weg

Vanmiddag stemde het Europees Parlement over de toelating van 60 ton als gewichtslimiet voor vrachtwagens op de Europese wegen. Groen!-europarlementslid Bart STAES is teleurgesteld dat er een meerderheid in het Europees Parlement voor toelating van deze monstertrucks is. Volgens hem is een verhoging van de gewichtslimiet een ramp voor het milieu en is absoluut niet duidelijk of deze ‘gigaliners’ op een ordentelijke manier over het Europese, laat staan Vlaamse, wegennet zullen kunnen rijden. Interessant om weten is dat ook Jannie HAEK, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, al te kennen gaf het hoegenaamd niet eens te zijn met deze ‘oplossing’. Hij verwijst daarvoor naar een rapport van de Europese spoorwegsector.

De huidige gewichtslimiet in Europa is vastgesteld op 40 ton. Staes vreest dat de Europese wegen er met 60-tonners onveiliger op worden: “De Europese infrastructuur is niet berekend op de nu voorgestelde verhoging van het toegestane gewicht. De kans is groot dat wegen en bruggen schade zullen oplopen, waardoor onveilige situaties ontstaan. Dat onverantwoord risico mogen we niet nemen. In Vlaanderen hebben we nog altijd een heel slechte verkeersveiligheidssituatie. We hebben heel veel op- en afritten. We hebben heel veel slechte fietspaden, vaak grenzend aan de wegen. Daarlangs veel grotere (+ 25%) en zwaardere (+ 50%) trucks manoeuvreren is vragen om problemen. In Vlaanderen wil men een eigen proefproject opstarten omdat ons wegennet ‘bijzonder specifiek’ zou zijn. Buitenlandse resultaten links laten liggen, gaat mijn verstand te boven. Tenzij een Nederlandse dode hoek anders werkt dan een Vlaamse of een Brits wegdek minder hinder ondervindt van zo’n mastodont dan eentje van bij ons, natuurlijk.”

Ook vanuit milieuoogpunt zijn de Europese Groenen tegen de toelating van de 60-tonners. “De monstertrucks botsen frontaal met het Europees milieubeleid. Door de gewichtslimiet te verhogen, wordt transport over de weg nog aantrekkelijker. Dit terwijl juist transport per spoor en over het water attractiever moeten worden vanwege de lagere uitstoot van fijn stof en van broeikasgassen”, aldus Staes.

Het groene europarlementslid verwijst naar een analyse van de European Federation for Transport and Environment. Die stelt dat een proefproject in Nederland tot de bevinding kwam dat er 1 percent CO2-winst was op het totale vrachttransport in Nederland. “Op zich is dat goed, maar, zo stelt de studie, die 1 percent zal zeker ongedaan worden gemaakt door de shift naar meer vrachttransport. Bovendien zou die 1 percent volgens de studie veel gemakkelijker kunnen worden uitgespaard door te investeren in beter en efficiënter transport via het spoor en het water dan door superlange vrachtwagens de weg op te sturen.”

Een medestander in zijn verzet vindt Staes alvast bij NMBS-topman Jannie Haek. Die voorspelt in een schrijven van 7 augustus jl. een stijging van de externe kosten door de inzet van mega-trucks. "Meer toxische emissies, meer congestie, meer ongevallen, terwijl de huidige externe kosten nog niet betaald worden door de gebruiker, maar door de ganse maatschappij."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?