Persberichten

AA
(05/04/06) "Schaf overgangsmaatregelen werknemers uit EU-10 gewoon af"

"De opeenvolgende ministers van Werk weten nog maar sinds begin dit jaar dat de Europese Unie is uitgebreid met 10 nieuwe lidstaten. Het lijkt erop dat nu ook het besef begint te groeien dat daar mensen wonen die wel eens naar België zouden kunnen komen om er te werken. Of hoe moet je anders het haast burleske gehannes rond het al dan niet toelaten van Oost-Europeanen op de Belgische arbeidsmarkt interpreteren?", vraag Bart STAES zich af. Het groene EP-lid steunde vandaag het verslag over de 'overgangsregeling die het vrij verkeer van werknemers op de arbeidsmarkten van de EU beperkt'. Het rapport roept de lidstaten op om de mogelijkheden voor het gebruik van overgangsmaatregelen af te schaffen.

Het rapport stelt vast dat de lidstaten die hun grenzen hebben opengesteld een rustige arbeidsmarkt kennen, ook al omdat er geen massale uittocht van nieuwe EU-burgers naar de EU-15 is geweest. "Het zijn juist de overgangsperiodes die leiden tot aanzienlijk meer zwartwerk en schijnzelfstandigheid. Daarvan zijn niet alleen deze arbeiders het slachtoffer, maar dit zorgt op zijn beurt voor een toenemende druk op de plaatselijke lonen en arbeidsvoorwaarden. Niemand wordt er beter van", weet Staes. "Het beperken van het vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten is discriminerend, leidt tot uitbuiting en getuigt van een kortetermijndenken dat voorbijgaat aan de realiteit van vandaag."

Cruciaal is volgens Staes dat er een Europese arbeidsmarkt komt waar gelijke lonen voor gelijke arbeid en gelijke arbeidsvoorwaarden gelden. Daarbij moet de gelijke toegang van alle werknemers tot de sociale rechten worden gegarandeerd.

"Nu, twee jaar na de uitbreiding, spreekt de federale regering over 'een sluitend registratiesysteem, betere controles en een aantal bijkomende maatregelen' om misbruiken aan te pakken. Wat heeft ze dan al die tijd eigenlijk gedaan? Er moet inderdaad een Europees goed uitgewerkt controlesysteem komen, dat de sociale inspectiediensten versterkt en hen transnationaal laat samenwerken. Nu is er evenwel géén argument om de grenzen gesloten te houden. Je hebt altijd oneerlijke praktijken en die zullen blijven bestaan; het sluiten van de grenzen moedigt die nog aan. Gesloten grenzen maken bovendien dat het vijandbeeld ten opzichte van de mensen uit het Oosten wordt gehandhaafd en zelfs uitvergroot."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?