Persberichten

AA
(04/10/05) Milieucommissie Europees Parlement verscherpt REACH

Tijdens een cruciale stemming heeft de milieucommissie van het Europees Parlement de voorstellen voor een EU-chemicaliënbeleid (REACH) versterkt en vereenvoudigd. "Het was een stemming op het scherp van de snee," verklaarde Groen! europarlementslid Bart Staes na afloop. "Maar het voorstel voor REACH is er gesterkt uitgekomen. Er komt nu minder bureaucratie en de kosten voor de bedrijfswereld zullen dalen, terwijl de bescherming van gezondheid en milieu erop zullen vooruit gaan."

"Positief is dat de milieucommissie zich heeft geschaard achter een aantal belangrijke principes", gaat Bart Staes verder. Het substitutiebeginsel is er daar één van. Dat is jargon voor de verplichting dat bedrijven erg kankerverwekkende en schadelijke chemicaliën moeten vervangen door mens- en milieuvriendelijke alternatieven.

"Daarnaast legt de milieucommissie er de nadruk op dat er minder dierproeven moeten plaatsvinden om de 30.000 stoffen die onder REACH vallen te testen", weet Staes.

"De strijd is echter nog niet gestreden. De komende 41 dagen worden cruciaal. Er zal immers een nooit geziene lobbymachine op gang gebracht worden door de chemische industrie. En ik vrees dat een aantal parlementairen door de knieën zal gaan. Het blijft wachten tot de plenaire zitting op 17 november. Dan zal blijken hoe de kaarten vallen."

“Van meer dan 80% van de meest gebruikte chemicaliën heeft de chemische industrie geen gegevens over de effecten op gezondheid of leefmilieu”, steeds volgens Bart Staes. “Zijn de stoffen in alledaagse gebruiksvoorwerpen schadelijk of niet? We hebben er geen flauw benul van. Daar moet REACH een antwoord op bieden. Via dit voorstel voor een nieuwe verordening wil de EU het gebrek aan informatie over chemische stoffen aanpakken."

“De basis van REACH is dat de chemische industrie zelf onderzoekt wat de effecten zijn van de stoffen die ze produceert,” concludeert Bart Staes. “Dat lijkt niet meer dan logisch, maar toch is dat nu niet het geval.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?