Persberichten

AA
(04/07/06) EP vraagt belasting op kerosine - Ook maatregelen tegen geluidshinder luchtvaart

Een grote meerderheid van het EP stemde vanmiddag in met een belasting op kerosine, de brandstof voor vliegtuigen. Het rapport - geschreven en verdedigd door de Europese Groenen - vindt ook dat alle externe kosten die door de luchtvaart worden gemaakt, moeten worden geïnternaliseerd. Voorts meent het Parlement dat emissiehandel een manier is om de nadelige invloed van de luchtvaart op het klimaat te verminderen. "Een goed voorbeeld van het principe 'de vervuiler betaalt'," zegt Bart STAES, europarlementariër voor Groen!. "De goedkeuring van deze resolutie kan een grote stap voorwaarts betekenen in het bestrijden van de (fiscale) uitzonderingen die de luchtvaartsector geniet ten nadele van bv. het treinverkeer."

Het rapport over dit onderwerp komt niets te vroeg. Vliegtuigen vormen de snelst groeiende bron van de uitstoot van broeikasgassen, in die mate zelfs dat ze vooruitgang in het bestrijden van de klimaatverandering op de grond bedreigen. Tussen 1990 en 2003 nam binnen de EU de uitstoot van broeikasgassen te wijten aan de luchtvaart toe met 73%. "Als dit zo doorgaat, dan zal de luchtvaart tegen 2012 een kwart van alle inspanningen gedaan voor het behalen van de Kyotonormen teniet doen. De sector is niet gebonden door de Kyotonormen en er is weinig kans dat hij zichzelf zal reguleren."

Met het oog op de vermindering van de uitstoot van de schadelijke gassen door de luchtvaart stelt het EP een handel in emissierechten voor als een van de onderdelen van een pakket maatregelen ten gunste van het klimaat. Het Parlement is voldoende genuanceerd om te erkennen dat hiervoor nog concrete criteria - zoals de omvang van het geografisch gebied of de vaststelling van een plafond - moeten worden uitgewerkt. Het heeft daartoe een vraag gericht aan de Europese Commissie om een effectbeoordeling terzake voor te leggen.

"Met zijn vraag om een kerosinetaks in te voeren voor de luchtvaartsector bouwt het EP geen luchtkastelen. Integendeel, het is een extra steun voor de Europese Commissie die eerder al hiervoor pleitte. De belasting moet in eerste instantie worden ingevoerd voor binnenlandse en intra-EU-vluchten. Hierbij kan een uitzondering worden gemaakt voor vluchten op die routes waar ook luchtvaartmaatschappijen uit derde landen op vliegen, maar op termijn zou deze taks toch in de hele wereld moeten gelden. Commissie en Parlement tonen nu hun politieke wil, aan de Raad om op die vraag in te gaan," zegt Staes.

Een andere, maar gezien de discussies voor Vlaanderen niet onbelangrijke aanbeveling van het rapport geldt het beperken van geluidshinder door het opstijgen en landen van toestellen. Het Parlement is, tot slot, ook van mening dat de sector moet worden aangemaand om biobrandstoffen te gaan gebruiken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?