Persberichten

AA
(04/06/03) Europarlement zet nieuwe stap voor uitbannen zure regen - Milieuvriendelijkere zeeschepen in Vlaamse havens en kustwateren
(Straatsburg - 04/06/03) Het Europees Parlement heeft vandaag in Straatsburg een nieuwe stap gezet voor het bestrijden van zure regen in Europa. Het voorstel van GroenLinks-europarlementslid Alexander DE ROO om de invoering van een limiet voor het zwavelgehalte van 3% voor brandstoffen gebruikt op zeeschepen te verlagen tot 0,5% werd quasi unaniem aangenomen. (508 voor - 1 tegen - 8 onthoudingen) Zeeschepen vormen de grootste bron van zwaveluitstoot. Recent onderzoek door de Europese Commissie wijst uit dat - bij ongewijzigd beleid - de uitstoot door zeeschepen in 2010 minstens 90 procent van de uitstoot op het vasteland zal bedragen. Dat zette de Europese Commissie ertoe aan de zwaveluitstoot terug te brengen van de huidige 3% naar 1,5%. Het voltallige Europees Parlement gaat nog verder. De limiet van 1,5 % wordt van kracht uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van de richtlijn. In een tweede fase (vanaf 2008) is er in Noord-Europa én voor passagiersschepen een limietwaarde van 0,5 %. Eind 2012 gelden deze regels ook voor Zuid-Europa. Dat de milieucommissie van het EP erin slaagde om het parlement te winnen voor dit verregaande voorstel heeft veel te maken met het goedkope alternatief voor de scheepseigenaren. Oude zeeschepen die niet kunnen varen met deze zwavelarme brandstof zullen worden uitgerust met een wasinstallatie op de schoorsteen, de zogenaamde 'eco-silencer'. Deze filtert 95 procent van de zwavel uit de uitstoot en beperkt bovendien de geluidsoverlast. Een bestaand schip daarmee uitrusten kost slechts 1,5 miljoen euro. Bart STAES, Agalev-europarlementslid en lid van de milieucommissie van het EP: "In het parlement stemde rechts voor vanwege de lage kosten en deed links hetzelfde vanwege het driedubbele milieuvoordeel: minder verzuring, minder roetdeeltjes, minder lawaai. Deze unanieme stem vormt een sterk signaal voor de Europese Commissie en de Europese Raad om het voordelige én milieuvriendelijke voorstel over te nemen". Een strikte toepassing van deze richtlijn zal volgens het Antwerpse europarlementslid ook zorgen voor schonere lucht in havenstad Antwerpen. Een Duitse studie toont aan dat de vervuiling van de lucht door zwaveluitstoot in de haven van Hamburg voor 80% kan teruggevoerd worden tot zeeverkeer. Het wegverkeer is slechts verantwoordelijk voor 20% van de zwaveluitstoot. De Antwerpse situatie is volgens Staes vergelijkbaar. "Daarbovenop komt dat deze filtering van uitstootgassen ook leidt tot een vermindering van de uitstoot van kankerverwekend 'fijn stof'", weet Staes. "'Fijn stof' is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes roet, rubber en andere stoffen die in de lucht zweven. Het vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, vooral in de steden. Het EP geeft nu een duw in de goede richting naar meer levenskwaliteit." "Dit gezondheidsaspect is bijzonder belangrijk. Vlaanderen en België hebben erg veel moeite om aan de Europese normen voor fijne stoffen in de lucht te voldoen. Als tegen 2010 bijna alle schepen die Antwerpen aandoen én de schepen die langs de Noordzeekust varen aan de nieuwe eisen voldoen, dan wordt de lucht in Vlaanderen aanzienlijk schoner."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?