Persberichten

AA
(03/09/08) Overgrote meerderheid van het Europees Parlement wil meer aandacht voor jongeren

Gisteren keurde het EP een schriftelijke verklaring goed die de Commissie en de Raad oproept om in haar beleid meer aandacht te schenken aan de noden van jongeren.
433 parlementsleden ondertekenden de oproep die in overleg met het Europees Jeugdforum werd gelanceerd.
"Dat een groot deel van de Europarlementsleden zich hierachter schaart is een goede zaak", vindt Europarlementslid Bart Staes (Groen!) die één van de initiatiefnemers is van de verklaring. "Het is een belangrijke stap voor jongeren die vandaag met heel wat Europees beleid in aanraking komen maar moeilijkheden ondervinden omdat vele regels, programma's of specifieke acties amper afgestemd zijn op hun leefwereld."

Met deze schriftelijke verklaring vraagt het Parlement dat de Commissie en de lidstaten een meer horizontaal jeugdbeleid ontwikkelen en komt meer klemtoon te liggen op het transversale karakter. Of het nu gaat om tewerkstelling, antidiscriminatie, gezondheidszorg of onderwijs, al deze domeinen raken ook jongeren, maar houden te weinig rekening met hun specifieke noden.

"Dat kan alleen bereikt worden door in dialoog te treden met deze groep en hun vertegenwoordigers", zegt Bettina Scharzmayr, voorzitter van het Europees Jeugdforum".

Onder de ondertekenaars bevinden zich Graham Watson, fractievoorzitter van de liberalen, Joseph Daul, fractievoorzitter van de christendemocraten, Francis Wurtz, fractievoorzitter van de linkse groep, Daniel Cohn-Bendit en Monica Frassoni, fractievoorzitters van de Groenen en Paul-Nyrup Rasmussen, voorzitter van de Europese Socialistische Partij.

Opdat een schriftelijke verklaring wordt aangenomen, dient meer dan de helft van de 785 leden deze te ondertekenen. Dat we geslaagd zijn in deze campagne is te danken aan de inzet van vijf EP-leden (Marie-Hélène Descamps, Christa Prets, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ramona Nicole Manescu en Bart Staes) en de vertegenwoordigers van het Europees Jeugdforum.

Meer info op 'Make it Youthful': http://www.youthforum.org/declaration.html

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?