Persberichten

AA
(03/03/05) Europees Hof kraakt Vlaamse houding in zaak nitraatrichtlijn:
Dat advies, vanmorgen openbaar gemaakt voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, heeft voor gevolg dat het mestbeleid van Vlaanderen grondig zal moeten worden herzien. Groen! wil alvast dat de landbouwers opnieuw financieel ondersteund worden voor een warme sanering. Die succesvolle maatregel van de vorige Vlaamse regering is door de regering-Leterme op een laag pitje gezet. Veroordeling volgt Vanmorgen is in Luxemburg, voor het "Europa is duidelijk: Vlaanderen zal zo goed als zeker veroordeeld worden voor het niet tijdig en niet voldoende omzetten van de nitraatrichtlijn", zegt Bart Staes, europarlementslid voor Groen!. "Die veroordeling kan er voor de zomer al liggen." Het dossier van de afbakening van de kwetsbare gebieden sleept al jaren aan. De Europese Commissie toonde heel veel geduld. In mei 1995 stuurde de Europese Commissie Vlaanderen al een ingebrekestelling. In 1997 volgde een tweede ingebrekestelling. In 1998 en 1999 formuleerde de Commissie twee gemotioveerde adviezen. Op 9 november 1999 luidde het: "Gezien het algemeen verspreide intensieve bodemgebruik in de landbouw en de algemene, homogene en zeer zware druk van de meststoffen en effluenten van de veeteelt in Vlaanderen het gehele grondgebied van het Vlaams Gewest als kwetsbare zone lijkt te moeten worden aangewezen." Het ziet ernaar uit dat het Europees Hof het eens is met die redenering. De definitieve uitspraak volgt nog voor de zomervakantie. Verdere afbouw varkensstapel door warme sanering "Na jaren van experimenteren blijkt dat mestverwerking niet de oplossing biedt die men verwachtte om de mestoverschotten weg te werken,” concludeert Rudi Daems, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen!.. Daems stelt voor om het fonds voor de warme sanering nieuw leven in te blazen, dat door de vorige Vlaamse regering werd opgericht. "Er moet jaarlijks minstens 25 miljoen euro voor opzij gelegd worden om de boeren een financiële zekerheid te kunnen bieden. Nu richt de Vlaamse regering het beleid vooral op het beschermen van de intensieve landbouw. De kleinschalige landbouwers blijven in de kou staan." "Het mestbeleid moet geheroriënteerd worden, zegt Rudi Daems, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen!. De Vlaamse regering moet werk maken van een nieuw mestdecreet. "Dit decreet moet ook perspectieven bieden voor een meer duurzame en kleinschalige landbouw. Voor ons is prioriteit nummer 1 de duurzame landbouw. Niet enkel aandacht voor de intensieve veehouderijen, maar evenzeer voor kleinschalige initiatieven, biologische landbouw en meer steun aan boeren die natuurbeheerstaken op zich nemen."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?