Persberichten

AA
(03/02/04) Staatssteun aan luchthavens vervalst eerlijke concurrentie en is slecht voor het milieu, de passagiers en de werknemers
De Europese Commissie verklaarde vandaag een deel van de staatssteun aan de luchthaven van Charleroi, die gunstige voorwaarden aan Ryanair biedt, onwettig. Daarmee onthult zij slechts een topje van een ijsberg van concurrentievervalsing in het luchtvervoer en tussen de verschillende vervoersmodi. Groen!-EP-lid Bart Staes is tevreden met de beslissing van de Commissie. Kunstmatig goedkope vluchten zijn schadelijk voor de hele luchtvaartsector. Ze brengen een kwalijke spiraal van prijsdumping op gang, met twijfelachtige gevolgen voor de economische levensvatbaarheid, veiligheid, milieueffecten en de sociale regels voor deze sector. "De consument betaalt dan waarschijnlijk meer voor zijn ticket", erkent Staes. "Maar dat is nu - door onder meer die onwettige subsidies - dan ook flink onder de waarde geprijsd. Het huidige systeem van de zgn. 'low cost carriers' betekent op middellange termijn een bedreiging voor zowel de werknemers als de passagiers (veiligheid). Tenzij de gebruikers ermee akkoord gaan dat ze mede door de keuze van hun extreem goedkoop ticket de sociale verworvenheden van de werknemers verder uithollen." Kunstmatig goedkope vluchten ondergraven ook het doel van de Europese Unie om een overgang naar andere vervoersvormen te bewerkstelligen en benadelen op een oneerlijke manier de meer duurzame vormen van vervoer zoals de trein. "Het luchtvervoer moet een eerlijk en efficiënt prijssysteem krijgen. Dat betekent dat we stapsgewijs tot een internalisering van de externe kosten komen. Dat is met veel dure woorden gezegd dat de vervuiler moet betalen. Ook voor kosten die niet meteen zichtbaar zijn", aldus Staes. "Concreet betekent dit dat bv. de CO2-uitstoot van vluchten binnen Europa onder de EU CO2-emissiehandel gebracht kan worden. Voorts kunnen er milieuheffingen voor luchthavens op basis van lawaai komen." Tekst Commissie (op 3 februari 2004 enkel beschikbaar in Frans, Engels of Duits)
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?