Persberichten

AA
(02/09/08) Europese landen moeten recht op asiel serieus nemen

Asielzoekers mogen niet meer naar andere lidstaten worden overgebracht, zoals voorzien in het Dublin-systeem, als die het onderzoek naar een asielaanvraag niet correct uitvoeren.
Dat bepaalde het Europees Parlement vandaag door goedkeuring met overweldigende meerderheid van een evaluatierapport van het zogenaamde 'Dublin-systeem', geschreven door het Britse parlementslid van de Groenen Jean Lambert.

Veel Europese lidstaten nemen hun verantwoordelijkheid onvoldoende als het gaat om het bieden van bescherming aan en opvangen van vluchtelingen, stelt Europarlementslid Bart Staes (Groen!). Staes voelt zich gesteund door een meerderheid van het EP. Staes: "In tijden van zich ten koste van asielzoekers stoer gedragende politici, is dit geen vanzelfsprekende boodschap. Maar het is hoog tijd dat de Europese lidstaten gewoon uitvoeren wat zij zelf in het Verdrag Dublin II hebben afgesproken."

Het Dublin-systeem is de naam voor enerzijds het DublinII verdrag en anderzijds de EURODAC-database waarin vingerafdrukken van asielzoekers worden opgeslagen. Aan de hand van dit systeem wordt bepaald welk land de asielaanvraag moet behandelen. Het parlement sprak zijn zorg uit dat Eurodac zou worden opengesteld voor allerlei strafrechtelijk onderzoek. Er moet een beperkende lijst komen van instanties die het recht hebben om in die database te kijken.

Over het kritische evaluatierapport (609 voor, 59 tegen en 15 onthoudingen) zegt rapporteur Jean Lambert: "Het Dublin-systeem doet niet waar het voor ontworpen is. Er bestaan grote verschillen tussen de lidstaten als het gaat om correct onderzoek - en erkenning - van asielaanvragen. Dat is oneerlijk voor individuele asielzoekers en oneerlijk ten opzichte van andere lidstaten." Het overbrengen van asielzoekers - zoals voorzien in het Dublin-systeem - naar lidstaten die hun verplichtingen niet nakomen zou dan ook moeten worden opgeschort. Pas als de rechtsongelijkheid en onzekerheid is opgeheven kan Dublin II weer functioneren.

Staes: "De afspraken van Dublin II berusten op de politieke fictie dat bij het behandelen van asielvragen er tussen de 27 lidstaten wederzijds vertrouwen bestaat. Het is niet zo dat alle lidstaten op eenzelfde hoogstaande wijze hun verantwoordelijkheid opnemen." Staes deed zelf onderzoek naar de wijze waarop Tsjetsjeense vluchtelingen in Polen worden opgevangen: "Ik deed dat omdat een aantal Tsjetsjeense vluchtelingen vanuit België op grond van het Dublin-systeem teruggestuurd waren naar Polen. Het protest in België was toen zeer groot. Vandaar dus een eigen onderzoek. De beelden van dit onderzoek zijn trouwens nog steeds te bekijken op mijn website."

"Zolang er geen toereikend en samenhangend niveau van bescherming bestaat in alle 27 lidstaten blijft Dublin II mijn inziens niet veel meer dan politieke fictie en creëert het grove onrechtvaardigheid," aldus Staes.

Het goedgekeurde rapport stelt ook dat landen als Malta die gelden als landen waar veel vluchtelingen als eerste in de EU 'aanspoelen' niet alleen de lasten moeten dragen. Aan de Europese Commissie is daarom gevraagd om te komen met voorstellen die een oplossing bieden voor de individuele asielzoeker als voor de lidstaten die zwaar belast worden. Asielzoekers zijn vaak mensen in uiterst penibele omstandigheden; zij hebben recht op een consistent beleid en besluitvorming, en een grondig onderzoek naar hun zaak. Staes: "Ik heb in Polen met eigen ogen kunnen vaststellen dat de uitgangspunten van de Dublin-regeling geen realiteit zijn. De kwaliteit van de opvang, de opvang van kinderen en het niet-verlenen van onderwijs, de hygiënische voorwaarden waaronder vluchtelingen moeten verblijven, de gebrekkige gezondheidszorg: het zijn evenzoveel zaken die erg verschillen van lidstaat tot lidstaat. Het verslag Lambert legt de vinger op de zere wonde, gaat uit van een correcte analyse en brengt oplossingen aan op tal van terreinen. Het verdient onze volle steun."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?