Persberichten

AA
(02/07/08) 'Groen! verheugd over nieuwe Europese antidiscriminatie richtlijn'
De Sociale Agenda die de Europese Commissie vandaag presenteert komt geen moment te vroeg. Met dit pakket van sociale maatregelen, hoewel verre van volmaakt, komt de EU eindelijk vele burgers tegemoet die graag een Europa met een socialer gezicht zouden zien.

"Europa blijft in eerste instantie een interne markt, en slaagt er tot nog toe onvoldoende in ook sociale waarborgen in de economie in te bouwen," vindt Bart Staes (Groen! Europarlementslid).

Maar met één onderdeel van de Sociale Agenda - de antidiscriminatie richtlijn - lost de Europese Commissie haar belofte van 2004 eindelijk in: discriminatie op basis van religie of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele voorkeur wordt verboden. Ras en geslacht worden in deze richtlijn niet als discriminatiegronden vernoemd, omdat daar al wetgeving rond bestaat.

De nieuwe richtlijn is niet alleen van toepassing op arbeidssituaties, maar ook op de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, het onderwijs en geldt ook voor 'goederen en diensten' (bijvoorbeeld bij het huren van een huis).

Staes is blij met het voorstel, ondanks een uitzondering voor het familierecht: "Maar dat is acceptabel, aangezien familierecht niet onder de bevoegdheid van Europa valt. Brussel kan het homohuwelijk in België niet verbieden, maar het ook niet opleggen in andere landen", zegt Staes.

Een groot minpunt van het huidige voorstel is de uitzondering voor discriminatie op grond van geloof of overtuiging in onderwijs. "Moslimscholen of katholieke scholen zouden niet-moslims of niet-katholieken de toegang mogen weigeren. Dit is heel discutabel. Het biedt scholen de kans om leerlingen van een bepaalde origine te weigeren, met hun religie als excuus. Vrijheid van godsdienst is een belangrijk recht, maar de toegang tot het onderwijs ook. Dit biedt dus nog stof voor stevige discussies in het Europese Parlement ", voorspelt Staes.

Positief is dan weer dat onder druk van enkele leden van het Parlement, Barroso gezwicht is en discriminatie breder aanpakt dan hij aanvankelijk van plan was. Hij wou, uit vrees voor druk van landen als Polen, het voorstel beperken tot een verbod op discriminatie op basis van 'handicap'.

De Raad van ministers moet de richtlijn nog wel unaniem goedkeuren. Het Europese Parlement heeft in dit wetgevend proces een adviserende rol. Bij het tot stand komen van de richtlijn oefenden ondermeer leden van de Groenen in het Europees Parlement en sociale organisaties met succes druk uit op de Europese Commissie om de nieuwe richtlijn even ver te laten gaan als de reeds bestaande rassendiscriminatierichtlijn.

Samen met Groen! Kamerlid Meyrem Almaci , roept Staes de Belgische ministers op er alles aan te doen deze richtlijn in de Raad van ministers voluit te steunen en binnen Europa te verdedigen: "Opdat in de nabije toekomst niet alleen Belgische, maar ook burgers in de 26 andere Europese lidstaten beter beschermd zijn tegen allerlei vormen van discriminatie."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?