Persberichten

AA
(02/02/05) Actieplan doorstart Lissabon-strategie - Thatcherisme in zijn slechtste jaren
De Europese Groene fractie is bijzonder ontstemd over de voorstellen die de Europese Commissie deze namiddag deed om de Lissabonstrategie terug vlot te trekken. Bart STAES, Europees parlementslid voor Groen!: "De Commissie Barroso heeft een neo-liberaal werkstuk afgeleverd met 'economische groei' als het alfa en omega van het te voeren beleid. De twee speerpunten daarbij zijn het verminderen van alle obstakels voor een vrije handel en het verhogen van investeringen. Wat nu voorligt doet denken aan Thatcherisme in zijn slechtste jaren. De Europese Commissie zet geen stap vooruit met het oog op het bereiken van de Lissabon-doelstellingen. Ze grijpt integendeel terug naar methodes die al bewezen hebben dit doel niét te kunnen bereiken." De Europese Groenen steunen de doelstellingen van Lissabon: creatie van jobs, innovatie en de modernisering van de Europese economie. "Maar de voorstellen van vandaag zijn totaal ongeschikt om die doelen te bereiken", zegt Bart Staes. "Volksgezondheid en milieu worden volledig ondergeschikt gemaakt aan de economische groei. Een onbegrijpelijke keuze. Ondertussen is al duidelijk geworden dat een ambitieuze milieuwetgeving en een goed sociaal vangnet de economie net stimuleren, kijk maar naar de Scandinavische landen." "Concurrentie, ondernemingen en groei zijn maar een deel van het Lissabonverhaal. Een van de beste manieren om de concurrentiekracht te verhogen is evenwel door de investeren in mensen: educatie, beroepsopleidingen, onderzoek. Voorts is ecologische innovatie belangrijk als het erom gaat jobs te creëren. De Commissie erkent dat de eco-industrie een jaarlijkse groei kent van 5%, veel meer dan in andere sectoren. Wat verhindert haar hier op in te spelen?", gaat Bart Staes verder. De lakmoesproef voor hoe de Commissie zal omspringen met het evenwicht tussen handel, gezondheid en ecologische belangen, is haar benadering van REACH, de verordening over chemicaliën. "Het voorstel is een uitdaging - géén ramp - voor zowel de industrie. De besparingen die hierdoor gedaan worden in de ziekteuitgaven, zullen de kosten ervan ver overstijgen."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?