Persberichten

AA
(01/12/05) Europees Parlement voert strijd tegen vogelgriep op

Vandaag heeft het Europees Parlement een ambitieus maatregelenpakket goedgekeurd om een eventuele epidemie van vogelgriep in te dijken. Dat gebeurde met overweldigende meerderheid tijdens de plenaire mini-ziting in Brussel. "Met deze aanbevelingen is Europa veel beter voorbereid op de komst van vogelgriep," zegt Bart Staes, europarlementslid voor Groen!. Bart Staes heeft het rapport van zeer nabij opgevolgd als schaduwrapporteur in de commissie Milieu van het Europees Parlement. "Zowel volksgezondheid als dierenwelzijn worden nu beter beschermd."

"Het Europees Parlement heeft in het rapport een duidelijk link gelegd tussen vogelgriep en het gevaar dat de ziekte voor de mens kan hebben," verklaart Bart Staes.

Dat is noodzakelijk, want in China zouden er al meer dan 300 mensen gestorven zijn aan vogelgriep, afgaande op wat griepexpert Masato Tashiro heeft verklaard op een meeting van virologen in Marburg in Duitsland. Tashiro is een griepexpert van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die verklaring staat in scherp contrast tot wat de Chinese overheid beweert. Officieel zijn er nog maar twee Chinezen gestorven aan vogelgriep.

In het geval dat een vogelgriepepidemie uitbreekt, moet het transport van besmette dieren volledig worden stilgelegd, vindt het EP. "Een transportverbod is een van de pijlers van elke strategie tegen vogelgriep," zegt Bart Staes. "Een epidemie van vogelgriep verspreidt zich hoofdzakelijk verspreid via transport van besmette dieren. Daarop ingrijpen is dus cruciaal."

Daarnaast roept het Europees Parlement de lidstaten op tot solidariteit in het geval dat er een grieppandemie uitbreekt. Antivirale middelen en eventueel beschikbare vaccins moeten gedeeld worden met de lidstaten die er het meeste nood aan hebben.

Momenteel is dat niet het geval. "Dat brengt het gevaar met zich mee dat de rijkste lidstaten de bestaande voorraden aan antivirale middelen en vaccins opkopen, zodat er niets overblijft voor de andere lidstaten", zegt Bart Staes.

Tegelijkertijd pleit het Europees Parlement ervoor om andere landen die getroffen worden door vogelgriep wetenschappelijke en logistieke ondersteuning te bezorgen.

Ook vraagt het Europees Parlement dat de lidstaten zo snel mogelijk actieplannen opstellen en die doorspelen aan de Commissie. "En om ze uit te testen via simulaties,” zegt Bart Staes. “Het zou absurd zijn te wachten op een echte pandemie om te ontdekken waar het noodscenario tekortschiet.”

Wilde vogels en vogeltrek moeten in de toekomst ook beter in de gaten gehouden worden door de lidstaten, vindt het EP. Dat moet duidelijkheid scheppen over de trekroutes en het eventuele gevaar dat trekvogels stellen.

"Maar ik vind het belangrijker dat er veel strengere controles komen op de handel in wilde dieren. De besmetting van de gevangen roofvogels in Zaventem is daar een goed voorbeeld van. De handel in wilde dieren moet aan banden worden gelegd," vindt Bart Staes.

Tenslotte heeft het Europees Parlement ook een uitzonderingsmaatregel voorzien voor dierenparken en kwekers van zeldzame vogelrassen. In geval van een epidemie, moeten die dieren niet worden afgemaakt. "Vaccinatie en een streng verbod op transport van de dieren, moet volstaan, besluit Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?