Persberichten

AA
(01/10/07) Alternatief tracé Oosterweel is een grondig(er) onderzoek waard

“Het alternatief concept en tracé van stRaten-Generaal is een onderzoek waard dat verder reikt dan een afweging in het kader van het Milieu-Effectenrapport (MER)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!). “Ook de mobiliteitsstromen rond Antwerpen moeten herbekeken worden. De Europese Commissie heeft geen bezwaar dat ook aan de Kennedytunnel tol wordt geheven voor zware vrachtwagens”, zegt Europees parlementslid Bart Staes. Groen! stelt voor dat stRaten-Generaal officieel gehoord wordt in het Vlaams Parlement en dat het alternatief grondig(er) onderzocht wordt.

De bewonersgroep stRaten-Generaal pleit voor een plan B voor de Oosterweelverbinding. Deze gaat ook uit van het sluiten van de Antwerpse Ring. Maar de belangrijkste verschilpunten zijn dat ze kiezen voor een meer noordelijke in de haven gelegen tunnelvariant in plaats van de brug ‘de Lange Wapper’, en dat de Kennedytunnel (met tol) eveneens wordt benut voor het vrachtverkeer. Dit zorgt voor een betere spreiding van de mobiliteitsstromen, aldus de stRaten-Generaal. In een lijvig rapport beschrijft stRaten-Generaal het alternatieve tracé, en toont ze via een uitgezet tijdspad aan dat dit zelfs geen vertraging inhoudt op de huidige timing.

Groen! vindt een grondiger onderzoek zeker de moeite waard. Het tracé van de Lange Wapper legt immers een flinke hypotheek op de leefbaarheid van de stad en de ontwikkeling van het Eilandje. Bovendien rijzen de kosten van het hele BAM-project zodanig de pan uit, terwijl het alternatieve tracé volgens de stRaten-Generaal een stuk goedkoper zou uitvallen.

De Vlaamse Regering houdt jammer genoeg de deur dicht. Minister Van Mechelen (Open VLD) wijst het alternatief van stRaten-generaal af. Hij stelt dat tol op vrachtwagens doorheen de Kennedytunnel niet mogelijk is. “Een foute analyse is dat”, zegt Bart Staes. “In een recent antwoord op een parlementaire vraag aan de Europese Commissie laat de Commissie deze mogelijkheid open”, besluit Staes.

Groen! zal aan de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement het voorstel doen om het alternatief tracé van stRaten-Generaal toe te lichten tijden een hoorzitting in de Commissie Openbare Werken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?