AA
Zwartwerk

Op 26 februari 2002 gaf de Europese Commissie een rapport over zwartwerk in Europa vrij. De Commissie ziet een stijging van het zwartwerk en roept de lidstaten op om de strijd daartegen op te voeren. De Commissie vraagt:
- meer inspanningen om de omvang van het zwartwerk te kunnen meten;
- een vereenvoudiging van de wetgeving, procedures en sancties;
- een verlaging van de belasting op arbeid.

Kan de minister mij meedelen (bij benadering) welke de omvang is van het zwartwerk in België?

Kan de minister mij een overzicht geven van de huidige actiemiddelen tegen zwartwerk? Kan de minister mij middels evolutieve resultaten meedelen of deze efficiënt zijn?

Kan de minister mij meedelen op welke manier zij wil beantwoorden aan de vraag van de Commissie om het zwartwerk in de toekomst nog meer te beteugelen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?