AA
Zwarte lijst luchtvaartmaatschappijen en Verordening (EG) nr. 474/2006 (Schriftelijke vraag E-2804/06)

Op 23 maart 2006 verscheen in het Publicatieblad de zgn. 'zwarte lijst' van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (Verordening 474/2006 ). Deze lijst is een uitstekend initiatief. Toch zijn er enkele vragen met betrekking tot de volledigheid van deze lijst. Wat volgt zijn enkele voorbeelden uit België met de daaraan gekoppelde vraag.

1. par. 44: Phoenix Aviation staat op de lijst, maar heet tegenwoordig AVE. Kan de Commissie meedelen of AVE inmiddels aan een kwaliteitscontrole is onderworpen, of zij bovendien de verordeningen van bijlage 6 van het Verdrag van Chicago respecteert en of zij wel of niet de Europese luchthavens mag aandoen? Indien neen: zal zij bijgevolg worden bijgeschreven op de lijst?

2. par. 69: de in Equatoriaal Guinea geregistreerde luchtvaartmaatschappijen hebben een exploitatieverbod. Op de lijst komen Cargo Plus Aviation en Ducor World Airlines niet voor, hoewel zij in dat land geregistreerd zijn. Hoe verklaart de Commissie dit en welke stappen zal zij ondernemen?

3. GATS Bishkek, voorheen geregistreerd in Equatoriaal Guinea als GATS Guinea, bezit nu een Air Operator’s Certificate afgeleverd door Kirgizië, maar haar hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, hetgeen in strijd is met bijlage 6 van het Verdrag van Chicago. Welke actie zal de Commissie bijgevolg ondernemen?

4. par. 90 e.v.: voor alle in Swaziland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen geldt een exploitatieverbod in de EU. Daarbij hoort volgens par. 91 African International Airways (AIA). Toch lijkt AIA - dat ook zou beschikken over een Zuid-Afrikaanse licentie of met dochterondernemingen werkt - nog steeds te vliegen binnen de EU. Kan de Commissie meedelen welke de actuele status is van AIA?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS BARROT (7 augustus 2006)

1. Tot dusver heeft de Commissie geen verband kunnen leggen tussen Phoenix Aviation en AVE.com. De autoriteiten van Kirgizië hebben de Commissie meegedeeld dat hun niets bekend is van een dergelijk verband. Mocht blijken dat het om dezelfde maatschappij gaat, dan zal de Commissie aan de hand van de gemeenschappelijke verbodscriteria onderzoeken of AVE.com op de communautaire lijst moet worden geplaatst.

2. Voor alle maatschappijen van Equatoriaal Guinea geldt een verbod, ongeacht of zij al dan niet individueel op de communautaire lijst voorkomen. Op 20 juni 2006 heeft de Commissie de in Verordening (EG) nr. 474/2006 opgenomen lijst van luchtvaartmaatschappijen uit Equatoriaal Guinea bijgewerkt op basis van de recentste versie van het register van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Cargo Plus Aviation en Ducor World Airlines staan nu ook op die lijst vermeld.

3. De Commissie is niets bekend van het bestaan van een maatschappij met de naam GATS, noch in Kirgizië, noch in Equatoriaal Guinea. Deze maatschappij komt niet voor in het register van de ICAO. Mocht blijken dat een dergelijke maatschappij onder de aangehaalde omstandigheden opereert, dan zal de Commissie aan de hand van de gemeenschappelijke verbodscriteria onderzoeken of deze maatschappij op de communautaire lijst moet worden geplaatst.

4. Gebleken is dat African International Airways (ICAO-code AIN) alle banden heeft verbroken met Swaziland en voortaan onder exclusief toezicht van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten opereert. Gezien deze situatie wordt deze maatschappij in de Gemeenschap toegelaten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?