AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (9)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De EU-eisen inzake voedselveiligheid zijn eveneens van toepassing op producten die worden geëxporteerd naar derde landen (onderdeel 109). De Commissie zal onderzoeken of regels voor exportcertificatie nodig zijn.

Neemt de Commissie dit uitgangspunt op in de overkoepelende EU-levensmiddelenwet? Zo neen, waarom niet, gelet op de grote impact ervan op de productie en de export van levensmiddelen? Zo ja, in welke mate zal ook de verplichting van wederkerigheid worden opgenomen en afdwingbaar gemaakt ten opzichte van derde landen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?