AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (7)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De wetenschappelijke samenwerking moet volgens de Commissie worden versterkt en gecoördineerd met het werkprogramma van de Wetenschappelijke Comités. Tot op heden werden hiervoor weinig middelen vrijgemaakt. De uitgevoerde programma's verliepen traag (onderdeel 20).

Hoe wil de Commissie de wetenschappelijke samenwerking verbeteren en de procedures versnellen? Welke voorstellen zijn terzake reeds uitgewerkt?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?