AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (6)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Er wordt veel informatie verzameld over voedselveiligheid. Vaak wordt deze informatie echter niet goed gecombineerd en/of geanalyseerd. De (dagelijkse) risico-analyse moet dus worden verbeterd om tijdig te kunnen reageren op potentiële gevaren (onderdelen 16 en 17).

Hoe wordt de samenwerking tussen de Voedselautoriteit en de Commissie a) procedureel en b) praktisch georganiseerd om tegemoet te komen aan de hoge eisen van de (dagelijkse) risico-analyse teneinde tijdig te kunnen reageren op potentiële gevaren?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?