AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (47)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie wil dat het proces dat tot aanbevelingen en dergelijke leidt zo open mogelijk wordt.

Zal de Commissie voortaan de verslagen van de wetenschappelijke comités publiceren? Zo neen, waarom niet en druist deze houding dan niet in tegen de wil van de Commissie om "zo open mogelijk te zijn"?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?