AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (40)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Er komen voorstellen die een algemeen kader scheppen op gebieden waar geen specifieke geharmoniseerde regels van toepassing zijn (hier geldt vooralsnog wederzijdse erkenning).

Zal de Commissie nieuwe horizontale wetgeving voorstellen? Zo neen, volstaat de bestaande wetgeving voor wederzijdse erkenning van producten, ondanks de intensieve en tijdrovende procedures?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?