AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (4)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Etikettering is op verschillende terreinen, ook op het terrein van de voedselveiligheid, een thema geworden van de handelspolitiek. De Commissie streeft multilaterale richtlijnen voor etikettering na (onderdeel 99). Het is evident voor geïmporteerde levensmiddelen dezelfde etiketteringsregels toe te passen als voor levensmiddelen die geproduceerd zijn in de EU.

Zal de Commissie ernaar streven dat multilaterale etiketteringsrichtlijnen op zijn minst gelijkwaardig zijn aan EU-richtlijnen? Zo ja, werden reeds stappen in die richting gezet op de internationale fora? Zo neen, waarom staat de Commissie afkerig tegenover gelijkwaardige multilaterale etiketteringsrichtlijnen en over welke alternatieven beschikt de Commissie om voor geïmporteerde levensmiddelen dezelfde etiketteringsregels toe te passen als voor levensmiddelen die geproduceerd zijn in de EU?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?