AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (38)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Ziekteverwekkers die worden doorgegeven door dierlijke producten (zoönosen) kunnen ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Correcte informatie over de aanwezigheid van zoönosen is een vereiste om maatregelen te nemen (onderdeel 70).

Via de "zoönose"-richtlijn heeft de EU een paar jaar geleden geprobeerd de lidstaten maatregelen te laten nemen ter bestrijding van zoönosen. Hierbij is gebleken dat dit probleem zeer complex is en dat lidstaten onvoldoende in staat waren om preventieve maatregelen uit te voeren.

1. Welke effectievere maatregelen waarover in het Witboek wordt gesproken, zal de Commissie uitvaardigen?

2. Welke actieprogramma's heeft de Commissie op het oog voor de bestrijding van zoönosen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?