AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (37)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie heeft bij de Raad en het Europees Parlement een omvattend voorstel ingediend, waarin de maatregelen zijn samengevat die nodig zijn om BSE en andere TSE's onder controle te houden (voorstel 71). De Commissie zal voorstellen voor geschikte testprogramma's uitwerken.

1. Zal de Commissie de ad hoc-maatregelen inzake BSE en andere TSE's vervangen door omvattende wetgeving teneinde duidelijkheid te creëren? Zo neen, op welke wijze zal de Commissie duidelijkheid creëren inzake BSE en TSE's?

2. Zal de Commissie de verbeterde Zwitserse detectiemethoden voor BSE toepassen in de EU? Zo neen, waarom ziet de Commissie af van de toepassing van de verbeterde BSE-technieken uit Zwitserland?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?