AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (36)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Om historische redenen gelden verschillende regelingen voor plantaardige en dierlijke producten. Er zal een nieuwe omvattende verordening worden voorgesteld, waarin de bestaande wettelijke vereisten inzake hygiëne opnieuw worden vastgelegd (doelstelling 72). Het basisprincipe zal zijn dat voedselverwerkers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het voedsel dat ze produceren. Deze benadering sluit aan bij de ontwikkelingen op internationaal niveau.

Welke doelstellingen heeft de Commissie, naast de microbiologische criteria, op het oog voor de nieuwe omvattende verordening?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?