AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (33)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De regels voor voedseladditieven en aroma's moeten volgens de Commissie in verschillende opzichten worden gewijzigd. Ten eerste wil de Commissie de bevoegdheid om de EU-lijst met goedgekeurde voedseladditieven te handhaven. De status van enzymen moet worden verduidelijkt. Ten tweede dienen de lijsten met kleurstoffen, zoetstoffen en andere additieven te worden bijgewerkt. Ten derde dringt zich een wijziging op van de zuiverheidseisen voor zoetstoffen, kleurstoffen en andere additieven.

Geschikte zuiverheidscriteria moeten worden vastgesteld voor voedseladditieven afkomstig van "novel" bronnen. De Commissie zal een rapport publiceren over de opname van voedseladditieven. Er is onderzoek nodig naar de toxicologische effecten van bestanddelen die van nature aanwezig zijn in aroma's. De Commissie zal het register van aromastoffen bijwerken, een programma vaststellen voor de beoordeling van aromastoffen en een lijst opstellen met additieven die goedgekeurd zijn voor gebruik in aroma's.

1. Waarom wil de Commissie de medebeslissingsprocedure niet meer toepassen voor zoetstoffen, kleurstoffen en overige additieven? Wordt op die wijze geen afbreuk gedaan aan het democratische beslissingsrecht van het Europees Parlement?

2. In welk opzicht wil de Commissie de status van enzymen veranderen?

3. Worden de eisen voor toegelaten additieven gewijzigd? En wil de Commissie voor additieven verkregen uit "novel" bronnen andere zuiverheidscriteria vaststellen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?