AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (31)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.) Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie zal een richtlijn uitwerken over bestanddelen van natuurlijk mineraal water en over de voorwaarden van het gebruik van met ozon verrijkt water voor de behandeling van bepaalde natuurlijke minerale waters.

Zullen de maximumhoeveelheden voor de aanwezigheid van potentieel schadelijke stoffen die vastgelegd zijn voor drinkwater ook gelden voor natuurlijk mineraal water? Zo neen, waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?