AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (30)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.) Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie heeft momenteel geen wettelijk instrument om op eigen initiatief beschermingsmaatregelen te nemen voor veevoeder of voor bewerkte levensmiddelen van niet dierlijke oorsprong afkomstig van één van de lidstaten (onderdeel 80).

Is de Commissie van oordeel dat één enkele spoedeisende procedure - van toepassing op alle soorten voedsel en veevoeder - een manier is om de hierboven genoemde leemte op te vullen? Zo ja, zal de Commissie zo'n wettelijk instrument creëren? Zo neen, waarom niet en welke alternatieven schuift de Commisie naar voren om op eigen initiatief beschermingsmaatregelen te nemen voor veevoeder of voor bewerkte levensmiddelen van niet dierlijke oorsprong afkomstig van één van de lidstaten?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?