AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (27)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De wettelijke basis voor grenscontroles (van de Unie) moet volgens de Commissie gelden voor alle producten (onderdeel 93). Dit standpunt is correct. Er moet vermeden worden dat, zoals vaak wordt vastgesteld, import via bepaalde (vlieg)havens populair is vanwege de minder strikte controles.

Welke concrete maatregelen overweegt de Commissie om de grenscontroles uniform én dus even strikt te maken?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?