AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (26)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Het is noodzakelijk te overwegen de Commissie extra bevoegdheden te geven ingeval EU-regels niet worden nageleefd (onderdeel 94). Dit zou de Commissie de gelegenheid bieden snel in actie te komen.

1. Welke bijkomende bevoegdheden zijn volgens de Commissie noodzakelijk om sneller in actie te kunnen treden bij de follow-up van inspecties?

2. Zijn met betrekking tot deze bijkomende bevoegdheden reeds concrete voorstellen uitgewerkt? Zo ja, welke zijn de krachtlijnen van deze voorstellen? Zo neen, wanneer zal de Commissie beschikken over concrete voorstellen met betrekking tot de gewenste bijkomende bevoegdheden?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?