AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (24)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie wil een voorstel indienen om de zgn. 25 %-regel voor samengestelde ingrediënten af te schaffen (onderdeel 100). Ook vraagt zij aandacht voor het probleem van de carry-over van additieven en voor de vermelding op het etiket van allergenen, waar nu nog de naam van de productcategorie volstaat.

1. Is de Commissie bereid voorafgaand onderzoek te verrichten naar de praktische haalbaarheid van de vermelding van alle ingrediënten? Zo neen, ziet de Commissie af van de mogelijkheid om alle ingrediënten te vermelden? En welke argumenten hanteert de Commissie om bij voorbaat af te zien van de mogelijkheid om alle ingrediënten te vermelden?

2. Voorziet de Commissie etikettering van additieven die aanwezig zijn ingevolge carry-over? Zo neen, waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?