AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (22)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Sommige consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt (onderdeel 103). Er is weinig bekend over de kosten van systemen die dit garanderen en over de praktische mogelijkheden.

1. Zal de Commissie voorstellen de van ggo's afgeleide identieke ingrediënten te etiketteren? Zo neen, waarom acht de Commissie het niet nodig de van gmo's afgeleide identieke ingrediënten te etiketteren, gezien hun "verwantschap" met gmo's en het informatierecht van de consument? Zo ja, op welke wijze zal de Commissie deze verplichting wettelijk regelen?

2. Welke aanvullende etikettering wil de Commissie voor additieven en aroma's geproduceerd door ggo's, als aanvulling op de etiketteringsregels voor dergelijke stoffen die reeds in januari 2000 zijn aangenomen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?