AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (21)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie zal een actieplan uitwerken voor de ontwikkeling van een omvattend en coherent voedingsbeleid (onderdeel 106).

In hoeverre streeft de Commissie ernaar dit actieplan te laten aansluiten bij nationale en internationale (FAO/WHO) beleidsplannen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?