AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (16)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Autoriteit wordt verantwoordelijk voor wetenschappelijk advies en moet de positie verwerven van een zichtbaar gewaardeerd referentiepunt. Zij moet beschikbaar zijn om consumenten informatie te geven over ontwikkelingen inzake voedselveiligheid. Tot slot moet de Autoriteit nauw samenwerken met nationale instanties en daarmee een netwerk creëren.

1. Hoe zal de samenwerking inzake informatieverstrekking aan consumenten tussen de Autoriteit en de nationale voorlichtingsinstanties verlopen? Zullen de Autoriteit en de instellingen duidelijk afgelijnde bevoegdheden krijgen conform het subsidiariteitsbeginsel?

2. Hoe zal de samenwerking inzake wetenschappelijk advies tussen de Autoriteit en de nationale voorlichtingsinstanties verlopen? Zullen de Autoriteit en de instellingen duidelijk afgelijnde bevoegdheden krijgen conform het subsidiariteitsbeginsel?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?