AA
Wijziging van de EU-chocoladerichtlijn

De Raad heeft eind oktober een wijziging goedgekeurd van de EU-chocoladerichtlijn waardoor de cacaonorm voor chocolade wordt verlaagd. Zodra de aangepaste richtlijn in werking treedt, mogen chocoladeproducenten gebruik maken van goedkopere, cacaovervangende grondstoffen. In acht van de vijftien EU-lidstaten is de benaming "chocolade" vooralsnog beperkt tot producten met 25 % cacaobestanddelen, 14 % melk en zonder plantaardige vetten.

Deze wijziging van de chocoladerichtlijn zal de cacaoproducerende landen en de cacaoboeren ernstige sociaal-economische schade berokkenen. Bovendien is de gewijzigde richtlijn duidelijk in tegenspraak met de Internationale Cacao-overeenkomst van 1995. Daarin verbonden alle cacao-importerende landen, met inbegrip van de vijftien EU-lidstaten, zich ertoe de cacaoconsumptie te stimuleren.

Kan de Raad de volgende vragen beantwoorden:

1. Wie (Commissie, EU-lidstaat, chocoladeproducenten, mldr) heeft de eerste stap gezet om te komen tot een verlaging van de cacaonorm?

2. Op basis van welke argumenten en/of documenten heeft de Raad haar goedkeuring gehecht aan een verlaging van de cacaonorm?

3. Welke EU-lidstaten waren voorstander van een verlaging van de cacaonorm? Welke argumenten en/of documenten hebben deze lidstaten aangehaald om hun standpunt te staven?

4. Heeft de Raad een studie uitgevoerd m.b.t. de sociaal-economische gevolgen voor de cacao-producerende landen en hun landbouwers alvorens de cacaonorm te verlagen? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze studie? Zo neen, waarom heeft de Raad nagelaten zo'n studie uit te voeren, gezien de verstrekkende sociaal-economische gevolgen voor de cacao-producerende landen en hun landbouwers?

5. Is de gewijzigde chocoladerichtlijn met de lagere cacaonorm te rijmen met de Internationale Cacao-overeenkomst van 1995, die de cacaoconsumptie wil stimuleren? Zo ja, welke argumenten schuift de Raad naar voren om deze stellingname te staven?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?