AA
Steun voor Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures

In antwoord op de schriftelijke vraag E-1041/00(1) deelt mevrouw de Palacio mee dat de Commissie sinds 1990 voor een totaalbedrag van 49 455 924 (49,46 Meuro) steun heeft verstrekt aan de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures. Daarmee kreeg de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures zo'n 62 procent van de EU-steun voor de Franse petroleumindustrie.

1. Wie heeft de opeenvolgende subsidieaanvragen namens de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures ingediend bij de Commissie?

2. Wanneer werd de eerste subsidieaanvraag namens de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures ingediend bij de Commissie?

3. Wie controleert de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures (aandeelhouderschap, kruisparticipaties, samenstelling raad van bestuur)?

4. Welke projecten heeft de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures uitgevoerd in de periode 1990-1998?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?