AA
Sluiting onveilige kernreactor in Bohunice (Slowakije)

De Commissie stelde aanvankelijk de sluiting van de uiterst onveilige nucleaire reactor in Bohunice tegen volgend jaar voorop als voorwaarde voor de toetreding van Slowakije tot de Europese Unie. Half oktober verklaarde de Commissie evenwel genoegen te nemen met een sluiting in de periode 2006 - 2008. Tegen deze beslissing rijst heel wat verzet.

1. Waarom is de Commissie teruggekomen op haar oorspronkelijk standpunt om de uiterst onveilige nucleaire reactor in Bohunice (Slowakije) reeds volgend jaar te sluiten?

2. Is de Commissie van oordeel dat de sluiting van de uiterst onveilige nucleaire reactor in Bohunice niet langer een voorafgaandelijke voorwaarde is tot toetreding? Zo ja, waarom acht ze de sluiting niet langer noodzakelijk?

3. Welke argumenten rechtvaardigen een uitstel van de sluiting van de uiterst onveilige nucleaire reactor in Bohunice?

4. Welke tijdslimiet schuift de Commissie nu naar voren om de nucleaire reactor in Bohunice te sluiten?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?