AA
Sanering van de historische asbestvervuiling in de Europese Unie

Het gebruik van asbestvezels is sinds 1997 verboden wegens het gevaar voor de volksgezondheid. Deze historische verontreiniging dient dan ook zo snel en efficiënt mogelijk te worden weggewerkt. Een nauwkeurige asbestinventarisatie en duidelijke saneringsrichtlijnen zijn daarbij van het grootste belang.

1. Beschikt de Commissie over een nauwkeurige en gedetailleerde inventaris van het "historische" asbestgebruik in de 15 EU-lidstaten op basis van de verkoopcijfers van de asbestproducenten? Zo neen, zal de Commissie werk maken van een dergelijke inventaris teneinde in de nabije toekomst snel en efficiënt te kunnen saneren?

2. Hoeveel asbest werd tot 1997 geproduceerd en gebruikt in de Europese Unie?

3. In hoeveel fabrieken werd volgens de Commissie gebruik gemaakt van asbest?

4. In hoeveel kantoorgebouwen werd volgens de Commissie gebruik gemaakt van asbest?

5. In hoeveel privéwoningen werd volgens de Commissie gebruik gemaakt van asbest?

6. In hoeveel schoolgebouwen werd volgens de Commissie gebruik gemaakt van asbest?

7. Welke gebouwen moeten volgens de Commissie prioritair worden gesaneerd?

8. Welke richtlijnen heeft de Commissie uitgevaardigd om te komen tot een snelle en efficiënte sanering van de historische asbestvervuiling?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?