AA
Sanering van de historische asbestvervuiling in de Europese Unie

1. Beschikt de Raad over een nauwkeurige en gedetailleerde inventaris van het "historische" asbestgebruik in de 15 EU-lidstaten op basis van de verkoopcijfers van de asbestproducenten? Zo neen, zal de Raad werk maken van een dergelijke inventaris teneinde in de nabije toekomst snel en efficiënt te kunnen saneren?

2. Hoeveel asbest werd tot 1997 geproduceerd en gebruikt in de Europese Unie?

3. In hoeveel fabrieken werd volgens de Raad gebruik gemaakt van asbest?

4. In hoeveel kantoorgebouwen werd volgens de Raad gebruik gemaakt van asbest?

5. In hoeveel privéwoningen werd volgens de Raad gebruik gemaakt van asbest?

6. In hoeveel schoolgebouwen werd volgens de Raad gebruik gemaakt van asbest?

7. Welke gebouwen moeten volgens de Raad prioritair worden gesaneerd?

8. Welke richtlijnen en actieprogramma's hebben de EU-lidstaten uitgevaardigd om te komen tot een snelle en efficiënte sanering van de historische asbestvervuiling?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?