AA
Registratie van ESF-projecten

Begin volgend jaar treedt het nieuwe registratiesysteem voor ESF-projecten in voege. De subsidie-aanvragen zullen de facto worden behandeld als openbare aanbestedingen.

Volgens actoren op het terrein botst de praktische uitwerking van het ESF-beleid vaak met de al te dirigistische aanpak van de Commissie. Regio's en lidstaten krijgen weinig ruimte om een autonoom ESF-beleid uit te stippelen. Er blijken vooral betwistingen te bestaan over de registratie van projecten. Enkel een structurele oplossing voor de taakverdeling tussen lidstaten (regio's) en Commisie kan soelaas bieden. Momenteel hebben lokale ESF-promotoren ook geen aanspreekpunt bij de Commissie, terwijl ze er wel door kunnen worden gecontroleerd.

1. Welke criteria zal de Commissie vanaf 1 januari hanteren bij de registratie van ESF-projecten?

2. Welke beleidsruimte krijgen de lidstaten en de regio's om lokale ESF-promotoren te erkennen?

3. Zal de Commissie de zogenaamde social profit-organisaties erkennen wanneer zij aanvragen indienen voor ESF-subsidies?

4. Overweegt de Commissie de oprichting van een aanspreekpunt voor lokale ESF-promotoren? Zo neen, op welke wijze zal de Commissie dan een evenwicht nastreven tussen controle en recht op informatie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?