AA
Organigram en financiering van het communicatieteam van de Commissievoorzitter

De Commissievoorzitter doet een beroep op een heus communicatieteam om zijn politieke boodschap uit te dragen. deze aanpak vertoont - niet toevallig - veel gelijkenissen met de techniek van de Britse premier. Eén van Prodi's raadgevers zou de perssecretaris zijn van Tony Blair.

Journalist Dorien Presser omschreef deze werkwijze in de Volkskrant als propaganda. "Hij (de Britse premier/nvdr) laat zich weinig gelegen aan het parlement of kritische pers. Democratie is voor Blair vooral een propagandatechniek. Hij beheerst deze techniek op een wijze waarop Goebbels jaloers zou zijn geweest. Met uitgekiende communicatiestratagieën richt hij zich rechtstreeks tot het volk."

1. Sinds wanneer wordt de voorzitter van de Commissie bijgestaan door een communicatieteam?

2. Wie is lid, adviseur, mldr van het communicatieteam?

3. Onder wiens operationele leiding staat het communicatieteam?

4. Welke taakverdeling en organigram kwamen tot stand in de schoot van het communicatieteam?

5. Op welke wijze zijn de leden van het communicatieteam verbonden met de Europese Commissie?

6. Is het communicatieteam afhankelijk van de Dienst Pers en Communicatie?

7. Welk budget wordt jaarlijks uitgetrokken voor de financiering van het communicatieteam?

8. Welke doelstellingen werden door het communicatieteam naar voren geschoven in zijn Actieplan?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?